POGOSTA VPRAŠANJA

Kranjska sivka med nabiranjem cvetnega prahu
Kranjska sivka med nabiranjem cvetnega prahu

Viri:

http://sl.wikipedia.org/wiki/Cvetni_prah_%28%C4%8Debelarstvo%29

http://www.czs.si/cebele_pridelki_cvetniprah.php

 http://www.czs.si/Files/promocija8.pdf

 Dr. Kapš P.2013. Zdravljenje s čebeljimi pridelki, Apiterapija, Grafika Tomi, 76-87 str.

 Tomšič K.M., Potokar J., Šivic F., Tome T., Kandolf A., Grošelj F. 2008. Cvetni prah, ČZS, 33-46 str.

 http://www.bee-hexagon.net/en/pollen.htm