SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine cvetni-prah.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije ter mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

Splošni pogoji poslovanja urejajo način delovanja spletne trgovine cvetni-prah.si), ki jo upravlja Čebelarstvo Šegš (v nadaljevanju: ponudnik), pravice in obveznosti ponudnika in obiskovalcev spletne strani cvetni-prah.si, ter uporabnikov, ki preko spletne strani ošpravijo nakup (v nadaljevanju: kupec).

Ponudnik:
Čebelarstvo Šegš
Ljubljanska cesta 36b
1360 Vrhnika

Specifike Čebelarstva: davki / izdaja računa

Po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) se čebelarstvo (pridelava medu in čebeljega voska) uvršča pod rejo drugih živali z oznako A 01.490 in se šteje za kmetijsko dejavnost. Za čebelarstvo kot kmetijsko dejavnost pa se šteje tudi prodaja čebeljih družin, rojev, matic in prodaja drugih primarnih čebeljih pridelkov (npr. satja, matičnega mlečka, cvetnega prahu, surovega propolisa, čebeljega strupa).

Glede na to, da je čebelarstvo kmetijska dejavnost, zanj v skladu z drugim odstavkom 9. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UBP3) ni obvezno, da se kot samostojni podjetnik posameznik vpiše v Poslovni register Slovenije.

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) v drugem odstavku 94. člena določa, da je obračunavanja DDV oproščena dobava blaga in storitev v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot jo določajo predpisi o dohodnini, če se zanjo dohodek ne ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov in, če katastrski dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto ne presega 7.500 evrov. V kolikor ima kmečko gospodinjstvo zavezanca v uporabi do 40 panjev, zavezanec ni obdavčen iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti od pridelave v panjih, kar pomeni, da lahko prodaja proizvode iz čebelarstva (npr. med, matični mleček, cvetni prah, čebelji sirup, matice, čebelje družine) neobdavčeno.

* Kot račun za namene DDV se šteje vsak dokument, ki vsebuje podatke iz 82. oziroma 83. člena ZDDV-1, ne glede na to, v kakšni obliki in pod katerim imenom je izdan.

Naročilo in potrditev prejema naročila

Ko ponudnik prejme naročilo poslano s strani kupca, kupcu nemudoma potrdi sprejem naročila. To ni potrdilo, da je blago na zalogi ali da se je pričela vršiti odprema blaga, ampak le obvestilo kupcu, da je ponudnik prejel naročilo in da je stekel postopek pregleda dobavljivosti blaga .

Po pregledu dobavljivosti ponudnik pošlje kupcu potrdilo naročila s povezavo v e-pošti s podatki o roku in izvedbi dobave. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik pošlje po spletu potrditev naročila s strani kupca.

Cene

Vse cene na spletni strani so v evrih in ne vsebujejo DDV, razen če je na spletni strani izrecno napisano drugače. Znižana cena je znižana redna cena, po kateri se prodaja predstavljeni izdelek za določen ali nedoločen čas.

Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave. Vse cene veljajo za spletna naročila. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z objavljenimi možnimi oblikami plačila. Slike izdelkov so ilustrativne in ne odražajo v celoti dejanskega stanja ponudbe.

V primeru napake glede cene  ali dobavljivosti izdelka, se cena oz. status dobavljivosti spremeni med samo obdelavo naročila. Ponudnik bo kupcu omogočil odstop od nakupa oziroma mu ponudil najboljšo možno rešitev.

Način plačila / dostava / stroški dostave

Plačilo blaga kupljenega v spletni trgovini cvetni-prah.si je mogoče le po povzetju.

Vse izdelke kupcu dostavlja Čebelarstvo Šegš (v nadaljevanju: dostavljalec) na predhodno dogovorjeno mesto.

Kupnino s stroški dostave kupec plača dostavljalcu.

Cena dostave znaša 3 EUR za posamezno naročilo, pri nakupu v vrednosti 50 EUR ali več, pa stroške dostave (embalažo, pakiranje, transport, poštnino) nosi ponudnik.

Rok dostave naročenega blaga je 2 do 5 delovnih dni. V kolikor blaga ni na zalogi, ponudnik o tem obvesti kupca in se s kupcem dogovori o dobavnem roku.

Dostava blaga

Kupec je dolžan ob prevzemu preveriti količino in kvaliteto blaga.

Kupec se izrecno zavezuje, da se, zaradi kasnejše dostave blaga ali drugačnega načina dostave blaga, odpoveduje drugim načinom za povračilo nastalih stroškov, plačane kupnine in plačanih stroškov dostave blaga, kot so na primer odškodninski zahtevki v obliki civilnih tožb itd, obdrži pa vse ostale minimalne pravice v skladu z določili 23. in 24. člena Zakona o varstvu potrošnikov. Vse izdelke, ki so na zalogi, dostavimo v 2-5 delovnih dneh po prejemu Vašega naročila. Ob sobotah, nedeljah in praznikih odpreme blaga ne izvajamo.

Odstop od naročila

Kupec lahko po oddaji elektronskega naročila v 24 urah odstopi od naročila na podlagi obvestila o odstopu na elektronski naslov info@cvetni-prah.si

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) lahko naročeno blago, kupljeno po pogodbi na daljavo (kamor spada tudi nakup preko interneta), brez razloga vrnete. Pravico do dostopa od pogodbe kupec uveljavlja tako, da v roku 15 dni od prejema blaga pisno sporoči ponudniku na naslov info@cvetni-prah.si, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je oddano v roku. Kupec mora nato najkasneje v 30 dneh po sporočilu o odstopu od pogodbe vrniti blago originalno zapakirano, v nespremenjeni količini in nepoškodovano ter še neuporabljeno na naslov Čebelarstvo Šegš, Ljubljanska cesta 36b, 1360 Vrhnika. Stroške vračila blaga plača kupec. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Vračilo kupnine

Če odstopate od naročila, vam po prejemu blaga in ugotovitvi, da je to nepoškodovano, v nespremenjeni količini in še neuporabljeno, skladno z zakonom vrnemo vsa opravljena plačila. Stroške vračila blaga pri odstopu od naročila krije kupec. Denar vrnemo takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 15 dneh po prejemu sporočila o odstopu od naročila ter vrnitvi blaga. Kupec ob vračilu blaga pošlje tudi potrdilo o naročilu in osebne podatke ter transakcijski račun kamor želi, da se vrne plačilo.

Zavrnitev naročila

Čebelarstvo Šegš, ki upravlja trgovino cvetni-prah.si lahko naročilo za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi razpolaga, ne more izvesti, zavrne.

Hranjenje naročila

Oddano elektronsko naročilo oz. kupoprodajna pogodba je shranjena na sedežu podjetja. Na zahtevo potrošnika le-ta kopijo naročila prejme na elektronski naslov oz. na fizični naslov, ki je naveden v naročilu. Zahteva se lahko poda na naš e-naslov inof@cvetni-prah.si ali pisno na sedež čebelarstva.

Reklamacije

V primeru, da ste prejeli izdelek, ki ne ustreza vašim  potrebam, ga bomo nadomestili z drugim ali vam na vašo željo vrnili denar. Nepoškodovanega, neuporabljenega in v originalni embalaži ga lahko vrnete v roku 15 dni od nakupa na naslov: Čebelarstvo Šegš, Ljubljanska cesta 36b, 1360 Vrhnika in vrnili vam bomo vaš denar. Možnost vračila ne velja v primeru, da je bila originalna embalaža ali varnostni pečat odstranjena oz. izdelek uporabljen.

Odgovornost

Vsa vsebina na spletnih straneh cvetni-prah.si je informativne narave in uporabna zgolj kot vir splošnih informacij ter ne more nadomestiti posveta z zdravnikom ali farmacevtom. Čebelarstvo Šegš ne odgovarja za posledice uporabe izdelkov kupljenih preko spletne trgovine, ki niso v skladu z navodili o uporabi teh izdelkov.

Čebelarstvo Šegš ni odgovorno za morebitne nevšečnosti pri delovanju vašega informacijskega sistema in računalniške opreme, predvsem v primerih: okužb z virusu, izpad delovanja omrežja, itd.

V morebitnih sporih si po svojih najboljših močeh čebelarstvo Šegš prizadeva za sporazumno rešitev. Vsako morebitno pritožbo lahko kupec naslovi na objavljene kontakte.

Fotografije izdelkov v spletni trgovini so simbolične, dostopni tekstovni materiali pa informativne narave. Kupec oziroma uporabnik mora pred uporabo prebrati in upoštevati navodila, priložena določenemu izdelku.

V primeru morebitnih napak vam bomo hvaležni za vaše obvestilo.

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo s področja varstva potrošnikov. Kupec se v primeru težav lahko po pomoč obrne na objavljene kontakte ali na mail: info@cvetni-prah.si  Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Vsako pritožbo vzamemo resno in jo obravnavamo v najkrajšem možnem času.

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval. Ponudnik bo kupca obveščal o poteku in postopku obravnave. Ponudnik si bo prizadeval p morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med ponudnikom in kupcem pristojno sodišče na Vrhniki. Ponudnik in kupec kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med ponudnikom in kupcem velja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se  uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Ponudnik lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin ali varstvo podatkov ali druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine ponudnika, ter v primeru sprememb poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, seveda bo seznanil uporabnike preko spletnega mesta www.cvetni-prah.si.

Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Čebelarstvo Šegš. posluje v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.

Čebelarstvo Šegš deluje v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi in uredbami s področja čebelarstva in varne prehrane.

 

Izjava o varovanju osebnih podatkov

Čebelarstvo Šegš , ki upravlja spletno trgovino http://www.cvetni-prah.si, se obvezuje k odgovorni uporabi osebnih podatkov. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov je podjetje zavezano k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine. Zbrani podatki se bodo uporabljali izključno za poslovanje spletne trgovine.

Čebelarstvo Šegš za potrebe poslovanja spletne trgovine  zbira sledeče podatke :

1. ime in priimek
2. naslov in kraj bivanja
3. naslov za pošiljanje blaga
4. email in telefonsko številko
5. geslo v šifrirani obliki
6. ostale podatke, ki jih uporabnik vnese pri registraciji v spletno trgovino

Za točnost vnesenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji v spletno trgovino na odgovarjamo.

Prijava na elektronske  novice

Uporabnik s prijavo na naše novice soglaša, da se njegov elektronski naslov uporabi za namene obveščanja o novih produktih, novicah,posebnih ugodnostih, pošiljanje aktualnih ponudb,  statistično obdelavo. Osebne podatke lahko Čebelarstvo Šegš obdeluje najmanj 5 let, oziroma do preklica pisne privolitve uporabnika. Uporabnik je seznanjen, da Čebelarstvo Šegš, v primeru preklica pisne privolitve osebne podatke še naprej uporabljal, vendar le za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.

Iz sistema sporočil se lahko uporabnik kadarkoli izpiše na način, opisan v posamezni e-novici ali na drug primeren način v pisni ali elektronski obliki. Uporabnik je seznanjen, da njegov elektronski naslov obdeluje Čebelarstvo Šegš ki ga hrani v sistemu, ki je fizično nastanjen v kraju sedeža.

Čebelarstvo Šegš se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika. Informacije o posamezniku bodo obdelovani zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

Čebelarstvo Šegš elektronsko pošto pošilja zgolj uporabnikom, ki so se izrecno strinjali, da želijo prejemati elektronska obvestila Čebelarstva Šegš.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih Čebelarstvo Šegš zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa zakon o varovanju osebnih podatkov oz. v primeru upravičenih zahtev s strani pooblaščenih državnih organov (davčna, sodišče, policija).

Zaščita pravic

Vsebina na spletni strani je last Čebelarstva Šegš in je izključno informativne narave, ter ne more nadomestiti posveta z zdravnikom ali farmacevtom.

Omejena odgovornost

Čebelarstvo Šegš, ki upravlja spletno mesto cvetni-prah.si ne odgovorja za morebitno škodo, povzročeno z uporabo spletnih vsebin. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Čebelarstvo Šegš ne prevzema nobene odgovornosti za točnost in celovitost spletnih vsebin in tudi ne za morebitne posledice napačnega tolmačenja spletnih vsebin. Čebelarstvo Šegš si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani, brez predhodnega opozorila.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko vsebine na spletnem naslovu Čebelarstva Šegš (www.cvetni-prah.si) uporabljajo izključno za svoje osebne potrebe, v skladu z zakonom o avtorskih pravicah. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Piškotki

Ta spletna stran vsebuje t.i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja nemotenega delovanja strani.  Z novo zakonodajo (ZEKom-1) prihaja do sprememb glede obveščanja oz. soglašanja obiskovalcev z njihovo uporabo. Piškotke se uporablja za izboljšanje delovanja spletnih strani oz. funkcionalnosti, ter shranjevanje nastavitev na spletni strani. 

Piškotki so  besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika (Chrome, Internet Explorer, Mozzila, Opera, itd), ki ga ima uporabnik . Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

Povezave na druge spletne strani

Naše spletne strani cvetni-prah.si vsebujejo povezave na spletne strani tretjih oseb. Za besedila, objavljena na teh spletnih straneh, Čebelarstvo Šegš. ne prevzema nobene odgovornosti, saj nima nadzora nad vsebino in delovanjem teh strani.

Osebe mlajše od 18 let – mladoletniki

Ne zbiramo osebnih podatkov od oseb, za katere vemo, da so mlajše od 18 let. Mlajše od 18 let opozorimo, naj nam ne pošiljajo nobenih podatkov.